Duurzaamheid

In het ontwerp is het groen onderdeel van het geheel. De stadsvilla’s zijn dan ook van binnen én van buiten royaal groen en duurzaam ten top. En bij Art Royale gaan we op het gebied van duurzaamheid net even dat stapje verder.

Natuurinclusief

De groenzone achter de stadsvilla’s zal worden doorgetrokken tot in de tuin van de stadsvilla’s. Dit doen we door een reeks van groene ingrepen in architectuur en landschap. Alle stadsvilla’s krijgen een boom op eigen perceel. Deze bomen worden door onze ecoloog geselecteerd op voedselwaarde voor de lokale fauna. Daarnaast wordt een deel van de gevels voorzien van opgaand gevelgroen door middel van spandraden. Boven op de stadsvilla’s komen naast zonnepanelen ook groendaken, welke ontworpen zullen worden volgens het vogeldakconcept van de vogelbescherming. Door toevoeging van nestkasten op de daken en plaatsing van een regen-gevoede drinkbak wordt het dak interessant voor vogels.

Ook aan de straatzijde worden een aantal natuurinclusieve elementen opgenomen. Zo worden er onder andere bloembakken meegenomen in de architectuur voor vergroening. Ook zijn aan deze zijde nestkasten meegenomen voor vogels, met optimale zonoriëntatie voor broedende stadsvogels.

Verder komen er groene erfafscheidingen en maken we gebruik van inheemse plantensoorten die goed gedijen in de lokale omgeving om de biodiversiteit te bevorderen. Tot slot wordt er ook rekening gehouden met de waterhuishouding zodat de groene elementen van Art Royale voldoende water krijgen om te groeien en te bloeien. Zo worden er ondergrondse infiltratiekratten geplaatst waarmee we regenwater opvangen.

Circulaire bouw met biobased materialen

In Art Royale passen we zoveel mogelijk milieuvriendelijke en circulaire bouwmaterialen toe. We gebruiken bijvoorbeeld hout uit duurzaam beheerde bossen en FSC-hout als biobased materiaal voor o.a. de dakconstructies, gevelelementen, kozijnen, deuren, trappen en andere afwerkingen. Daarnaast gebruiken we demontabele elementen en constructies om toekomstig hergebruik te vergemakkelijken. Ook passen we grondstoffen toe waar afvalstoffen in zijn hergebruikt, die een zo beperkt mogelijke milieubelasting hebben.

Energieconcept

De stadsvilla’s in Art Royale worden zeer energiezuinig en comfortabel met een gezond binnenklimaat door middel van verschillende oplossingen. Zo zijn de stadsvilla’s bijvoorbeeld all-electric. Er komen zonnepanelen op het dak en de woningen krijgen een eigen lucht-water-warmtepomp. Dit type warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht als bron om de woning te verwarmen en beperkt te koelen via een laag temperatuur-vloerverwarmingsysteem. Ook zorgt deze warmtepomp voor warm tapwater.

De mechanische ventilatie, voorzien van warmteterugwining (wtw), de goede isolatie en de kierdichting beperken daarbij het warmteverlies. Daarnaast zorgt het groendak voor koeling van de zonnepanelen, wat resulteert in nog meer rendement, hogere isolatie en een betere luchtkwaliteit.

Iedere stadsvilla in Art Royale krijgt een eigen thuisaccu. Overdag kan deze accu opgewekte zonnestroom (gedeeltelijk) opslaan, waarvan je ‘s nachts gebruik kunt maken, bijvoorbeeld voor het opladen van een elektrische auto. Dag en nacht duurzaam dus!

Klimaatadaptief

In Art Royale bouwen we duurzaam en voor de toekomst. En daar valt ons klimaat ook onder. Bij de ontwikkeling van Art Royale passen we daarom klimaatadaptie toe. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

Beplanting zorgt voor het tegengaan van zogeheten hittestress en zorgt voor een toename in biodiversiteit van dieren, zoals insecten en vogels. Daarnaast neemt groen ook beter water op dan stenen, waardoor minder snel wateroverlast en schade ontstaat. Door het toepassen van groendaken zorgt de vegetatie op het dak voor een vermindering van de hitteopname en een verkoelend effect in de zomer. Daarnaast kan het regenwater dat wordt opgevangen langere tijd worden benut door het groen op de daken zelf.  

Het aanplanten van een boom in iedere tuin zorgt voor verkoeling en draagt eraan bij dat het groen minder snel uitdroogt in de tuinen door schaduwwerking. En door toepassing van een regenton kan het regenwater worden opgevangen om in drogere periodes de planten te voorzien van water.